بسمه تعالی 

اطلاعیه شماره 1 معاونین 

دبستان فرهنگ پسران 

سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی ( سال تحصیلی 94-93 )

 

اولیاء گرامی 

لطفا موارد ذیل را مورد عنایت قرار دهید تا نظم و انضباط در آموزشگاه تقویت گردیده و فضای مناسبی برای یادگیری ایجاد شود: 

1-    ساعت حضور دانش آموزان در مدرسه 7:20 دقیقه و زمان تعطیلی ساعت 12:20 دقیقه میباشد. 

2-    موارد انضباطی و تاخیر ورود دانش آموزان در دفتر رابط آنان ثبت گردیده و در ارزشیابی تأثیر داده میشود، لطفا اولیاء محترم پیگیری کنند. 

3-    در بین ساعات درسی به دانش آموزان اجازه خروج از مدرسه ( مرخصی ساعتی ) داده نخواهد شد، چون موجب از بین رفتن تمرکز کلاس می شود. 

4-    بعد از ورود دانش آموز به مدرسه، از آوردن ملزومات خودداری گردد تا دانش آموزان در کار خود احساس مسئولیت بیشتری کنند. 

5-    علت غیبت دانش آموزان را حضورا اطلاع رسانی نمایید، تلفنی موجه نمی گردد. ( ضمنا از برنامه روز بعد مدرسه کسب اطلاع نمایید.) 

6-    تجمع اولیا گرامی در جلو درب مدرسه مشکلات فراوانی را برای مدرسه و اهالی کوچه ایجاد میکند، جدا از این کار خودداری شود. 

7-    شأن و مقام معلم را پاس بدارید و جهت کسب اطلاع وضعیت تحصیلی فرزندتان در وسط کوچه سد راه معلم نباشید.

  •   ملاقات اولیا با معلم فقط در زمان تعیین شده میسر است. 

8-    از آوردن اتومبیل به کوچه مدرسه خودداری گردد تا ضریب امنیت بالا رود. 

9-    رعایت بهداشت فردی الزامی است ( روپوش، موی سر و ناخن ) دانش آموزان تمیز و مرتب باشد.

 

معاونین آموزشگاه فرهنگ پسران

 

+ نوشته شده توسط دبستان فرهنگ در سه شنبه هشتم مهر 1393 و ساعت 11:16 |

ساعات کار دبستان فرهنگ پسران سال تحصیلی 94-93

ساعات کار دبستان فرهنگ پسران در سال تحصیلی جاری به شرح ذیل می باشد:

صبحگاه 7:30 الی 7:45

زنگ

شروع زنگ

مدت  زنگ

پایان زنگ

اول

7:45

55 دقیقه

8:40

تفریح اول

8:40

20 دقیقه

9

دوم

9

55دقیقه

9:55

تفریح دوم

9:55

20دقیقه

10:15

سوم

10:15

55دقیقه

11:10

تفریح سوم

11:10

20دقیقه

11:30

چهارم

11:30

55دقیقه

12:20

+ نوشته شده توسط دبستان فرهنگ در سه شنبه هشتم مهر 1393 و ساعت 11:6 |